Poštovné ZDARMA nad 99 €.

Reklamačný formulár

                                                   

                                                    Reklamačný formulár

                                             Internetového obchodu www.webfashion.sk


               Adresa pre komunikáciu:  Nikola Gdovičinová - Móda Nicol, Wurmova 4,040 23

               Košice, Slovensko

             

               Zákazník

               Meno a priezvisko:

               Adresa:

               Telefónne číslo/ emailová adresa:


               Reklamovaný tovar/služba

               Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

               Názov:

               Dátum zakúpenia:

               Príslušenstvo:

               Popis Závady:

               _______________________________________________________________________________________________________

               Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované

               začiarknite/:

               □Výmena tovaru  □  Oprava tovaru  □  Vrátenie peňazí  □  Zľava z kúpnej ceny 

               □ Iné..............................................................


               V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať

               peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:


               V .................................... dňa: …………………

 

               ............................................

               Podpis zákazníka

Záznamy neboli nájdené...