Poštovné ZDARMA nad 99 €.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

                                                                     

                                             FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

                                              Internetového obchodu www.webfashion.sk

                     (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

                 Komu: Nikola Gdovičinová - Móda Nicol, Wurmova 4, 040 23 Košice, Slovensko

 

 

                 Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

                 tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

 

                 Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

 

                 Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

                 Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

                 V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

                 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

                 .......................................

 

                 Dátum:

 

                * Nehodiace sa prečiarknite.

Záznamy neboli nájdené...